Perma Puran 10L

782

Fjernelse af alle former for levnedsmiddelrester, herunder proteinaflejringer, fiskeskæl, fastbrændte rester m.m. 

Køkkenrens 10 liter
Tophygiejnisk rengørings- og affedtning i fødevarevirksomheder m.m.

Produktbeskrivelse:

Perma Puran er et effektivt og hurtigt virkende produkt, som opløser alle former for levnedsmiddelsmuds. Perma Puran indeholder 0,75% aktivt klor, som baktericid, hvilket bevirker hygiejnisk sikkerhed imod bl.a. salmonella – dog uden at være desinfektionsmiddel. Perma Puran er meget alsidig og erstatter ofte en række forskellige rengøringsmidler, såsom skurepulver, ætsende ovnrens, universalmidler m.m. Indeholder specialemulgatorer, som findeler alt snavs, således at afløb holdes rene og ikke stopper til.

Anvendelsesområde:

Perma Puran er fremstillet til hygiejnisk rengøring i kødvirksomheder, bagerier, røgerier, levnedsmiddelindustri, samt restauranter og storkøkkener. Opløser hurtigt og effektivt alle former for levnedsmiddelsmuds, blod, fastbrændte rester, sukker, protein- og æggehvidestoffer m.m. 

Brugsanvisning:

Normaldosering: 3%, som udlægges på overfladerne med børste, sprøjte eller svamp. virke i 3-5 minutter, skur om nødvendigt og skyl grundigt med rent vand. Må ikke blandes med andre rengøringsmidler! Udvikler giftig gas ved kontakt med syrer. Flader der kommer i berøring med kødvarer, skal skylles grundigt med rent vand efter endt rengøring.

Øvrige doseringsanbefalinger:     

Ovne: 1:5 (hedt vand)

Udsugningsfiltre:  1:10 (lægges i blød)

Flødeskumsmaskiner:  1:30

Fiskekasser:  1:30 (højtryksspuling)

Grill/grillrist:  1:10

 

pH-værdi i konc:  10,8   

Salgsenhed: 1 stk.