Tenozid 15 5L

750

Afrensning af ekstreme kalk-, rust-, okker-, kisel-og silikatbelægninger m.m.

Kalk- og rustfjernende Grundrengøringsmiddel 5 liter

Stærkt surt specialmiddel til ekstreme belægninger.

Produktbeskrivelse:
Koncentreret og særdeles effektivt, surt grundrengøringsmiddel. Løser afrensningsopgaver, hvor andre må give op. Unik effekt på ekstreme og svære aflejringer. Virker blankende på stål og hårde overflader.

Anvendelsesområde:
Afrensning af ekstreme kalk-, rust-, okker-, kisel-og silikatbelægninger, bremsestøvsaflejringer samt kombinationer heraf. Produktet kan anvendes på alle syrebestandige overflader

Brugsanvisning:
Blandes med koldt vand. De flader, der skal rengøres, skal altid fugtes med rent vand før rengøring, og derefter skyl altid efter med rent vand. Neutraliser evtl. med alkalisk middel. K
an anvendes med lavtrykssprøjte eller manuelt med børste og spand. Produktet 
kan beskadige farvet emalje og terrazzo. Må ikke anvendes på marmor og andre natursten. Tenozid 15 udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

Normaldosering:                1:10

Containere//veksellad:       1:3 – 1:5

Eternitfacadeplader:          1:5

Klinker (glaserede):          1:5

Cementslam:                   1:1

Ståltanke/tankvogne:       1:5 – 1:10

Coated aluminium:          1:5 – 1:10

Facader:                         1:10

Mælkesten/-slør:             1:3

 

pH-værdi i konc: 1,8

 

Salgsenhed: 1 stk.
Pakning: 3 stk.